5D/BIM obvladovanje projektov

+ PRIHRANITE ČAS
+ ZNIŽAJTE STROŠKE
+ ZMANJŠAJTE TVEGANJE

Na podlagi bogatih izkušenj vam ponujamo celovito obvladovanje vaših gradbenih projektov.
Skupaj z našimi partnerji za vas pripravimo natančne 3D/BIM modele in 3D posnetke stanja, ter jih integriramo v sistem za finančno in terminsko načrtovanje in spremljenje projekta. S tem vam zagotovimo popoln pregled in kontrolo nad vašim projektom.

FAZA PROJEKTA

NAŠA STORITEV

NAŠE REFERENCE

Baza podatkov
Osnovni gradniki objekta

Izdelava specifičnih osnovnih gradnikov objekta/3D modela. Vsak gradnik je opremljen z vsemi informacijami, ki jih določa projektant (konstruktivni elementi, oprema, elektro-strojni elementi, materiali…).

Zasnova
Idejni projekt
Idejni 3D model(vizualizacija)

Idejni 3D model naročniku nadzorno predstavi oblikovanje načrtovanega projekta.

Idejni BIM model

Idejni BIM model je nadgradnja idejnega 3D modela; opremljen je z informacijami o vrednosti in možnih terminih izvedbe načrtovanega projekta(ocena investicije, finančni in terminski plan).

Projektiranje
PGD
PZI
3D posnetek(scan) področja gradnje

3D posnetek področja novogradnje je podlaga za izdelavo natančnega 3D modela in umestitev projekta v prostor. 3D posnetek področja finalizacije objektov omogoča izdelavo natančnega 3D modela za umeščanje inštalacij in opreme v obstoječih objektih.

Detajlni 3D model

Detajlni 3D model je izdelan iz 2D projektantskih podlog ali iz Investitorskega 3D idejnega modela (tlorisi, prerezi, vizualizacija). Omogoča zgodnje odkrivanje morebitnih projektantskih napak(npr. nenamerno prekrivanje oziroma trki med elementi).

Detajlni BIM model

Izdelan je iz detajlnega 3D modela, in je nosilec informacij o predizmerah, stroških in rokih izvedbe po posameznih elementih modela.

Gradnja
Investitorski nadzor
Projektno vodenje
BIM model za operativni nadzor

Operativni BIM model za stroškovno-terminski nadzor gradnje je nadgradnja detajlnega BIM modela projekta. Izvajalcu omogoča enostavno in natančno spremljanje obračuna izvedenih del in določanje finančno-terminskih odklonov od načrtovane dinamike izvajanja pogodbenih del.

3D posnetki(scan) stanja izvedenih del med gradnjo

3D posnetek stanja izvedenih del je podlaga za nadzor obračuna in preverjanje ustreznosti vgrajenih elementov pred zapiranjem sten, stropov in polaganjem finalnih tlakov.

Spremljanje in analiza izvedbe

Sprotno spremljanje izvedenih del, priprava situacij, knjige obračunskih izmer, gradbenega dnevnika, nadzor nad porabo resursov, primerjava predvidene-dejanske izvedbe, projekcija pričakovanih finančnih in terminskih odklonov.

Usklajevanje gradnikov projektantskega 3D/BIM modela

Usklajevanje oblike in podatkov o elementih projektantskega 3D/BIM modela s podatki o dejansko vgrajenih elementih/gradnikih.

Po zaključku gradnje
Vzdrževanje
Investitorski BIM model

Nadgradnja usklajenega projektantskega 3D/BIM modela z informacijami naročnika o vzdrževanju elementov v življenski dobi projekta. Če je projekt zgrajen na podlagi 2D načrtov, je izdelan nov 3D/BIM model, ki je nadgrajen z informacijami naročnika o vzdrževanju elementov v življenski dobi projekta.

Želite več informacij ali ponudbo?

Meni